Levering/Henting

Vi kan tilby levering/henting av lift etter avtale.

Pris pr vei 500,- eks mva

*Maks 20km pr vei.